© C.Mol 2019

De onderhoudsintervallen van de huidige

generaties auto's nemen steeds meer af. Dit neemt

echter niet weg dat onderhoud van essentieel

belang is voor de levensduur van uw voertuig, de

veiligheid in het verkeer en een minder zware

belasting voor het milieu.

Wat er zoal bij een grote beurt aan uw auto wordt

uitgevoerd kunt u bij ons opvragen. Hierbij draaien

wij een controle lijst voor u uit als u daar om vraagt.

Wanneer een grote beurt uitgevoerd moet

worden, is afhankelijk van de belasting en de

gereden kilometers. Van auto tot auto zullen de

intervallen, alsook sommige afstellingswaarden

enigszins afwijken. Advies tot het uitvoeren van

een grote beurt voor uw auto vindt u in het

instructieboekje.

Bij twijfel kunnen wij u daarover informeren.

De kosten voor een grote beurt verschillen per

auto. Informeert u daarom bij ons naar de kosten

voor uw auto.

© C.Mol 2019

Grote onderhoudsbeurt

De onderhoudsintervallen van de huidige generaties auto's

nemen steeds meer af. Dit neemt echter niet weg dat

onderhoud van essentieel belang is voor de levensduur van

uw voertuig, de veiligheid in het verkeer en een minder

zware belasting voor het milieu.

Wat er zoal bij een grote beurt aan uw auto wordt uitgevoerd

kunt u bij ons opvragen. Hierbij draaien wij een controle lijst

voor u uit als u daar om vraagt.

Wanneer een grote beurt

uitgevoerd moet worden, is

 afhankelijk van de belasting

en de gereden kilometers. Van auto tot auto zullen

de intervallen, alsook sommige afstellingswaarden

enigszins afwijken. Advies tot het uitvoeren van

een grote beurt voor uw auto vindt

u in het instructieboekje.

Bij twijfel kunnen wij u daarover

 informeren.

De kosten voor een grote beurt verschillen per

auto. Informeert u daarom bij ons naar de kosten

voor uw auto.