© C.Mol 2019

Alhoewel de kleine beurt van (benzine)auto's -wat

het onderhoud betreft- steeds meer opschuift naar

de grote beurt, zijn er toch verschillen. Uiteraard

worden er bij de kleine beurt minder zaken

gecontroleerd dan bij de grote beurt, hetgeen -

zonder uitzonderlijke reparaties- ook moet

resulteren in een lagere rekening. Wat u bij de

uitvoering van een kleine beurt van uw garage mag

verwachten.

Wanneer een kleine beurt uitgevoerd moet

worden, is afhankelijk van de belasting en de

gereden kilometers. Van auto tot auto zullen de

intervallen, als ook sommige afstellingswaarden

enigszins afwijken. Advies tot het uitvoeren van

een kleine beurt voor uw auto vindt u in het

instructieboekje.

Bij twijfel kunnen wij u daarover informeren.

De kosten voor een kleine beurt verschillen per

auto. Informeert u daarom bij ons naar de

kosten voor uw auto.

© C.Mol 2019

Kleine onderhoudsbeurt

Alhoewel de kleine beurt van (benzine)auto's -wat

het onderhoud betreft- steeds meer opschuift naar

de grote beurt, zijn er toch verschillen. Uiteraard

worden er bij de kleine beurt minder zaken

gecontroleerd dan bij de grote beurt, hetgeen -

zonder uitzonderlijke reparaties- ook moet

resulteren in een lagere rekening. Wat u bij de

uitvoering van een kleine beurt van uw garage mag

verwachten.

Wanneer een kleine beurt uitgevoerd moet

worden, is afhankelijk van de belasting en de

gereden kilometers. Van auto tot auto zullen de

intervallen, als ook sommige afstellingswaarden

enigszins afwijken. Advies tot het uitvoeren van

een kleine beurt voor uw auto vindt u in het

instructieboekje.

Bij twijfel kunnen wij u daarover informeren.

De kosten voor een kleine beurt verschillen per

auto. Informeert u daarom bij ons naar de

kosten voor uw auto.